Algemene regels

 •   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van de leden van Dansschool Brouwers Gast.
 •   Wij streven ernaar om een ieder van een gezellig ochtendje / middagje of avondje uit te kunnen voorzien en willen dan ook graag dat u de danslessen als zeer prettig professioneel en plezierig zult ervaren , tevens willen wij u er op attenderen dat dansen een sociale aangelegenheid is waarbij een ieder word gerespecteerd ongeacht leeftijd, uiterlijk afkomst en of geaardheid, iedereen is gelijk en iedereen is welkom , dansen is een waar feest

voor iedereen.

 •   Mocht er derhalve zich toch iets voor doen met een leraar , assistent , personeel of een van de andere cursistendan gaan wij ervan uit dat u dat zult melden bij de eigenaar van de dansschool zodat hij een eventueel geschil kanoplossen indien nodig.
 •   Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool tehouden aan de huisregels van de dansschool alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/ofhet personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 •   Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op hetterrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.
 •   Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschooldoor toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 •   De eigenaar en het personeel heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschoolte weigeren.

Inschrijvingen/betalingsvoorwaarden

 •   Inschrijvingen kunnen dagelijks per telefoon , e-mail of via de website of per adres aan de Ram van Hagendoornstraat 9a te Steenbergen elke avond tussen 19:00 en 21:00 uur.
 •   Elke cursist,betaald per maand een bedrag van ….. naar gelang zijn of haar maand abonnement is .
 •   Betalingen zullen worden geïncasseerd elke 1e week van de maand
 •   Betalingen zullen worden gedaan door middel van automatische incasso per bank via rekeningnummer:NL50 INGB 068.13.60.100 elke 1e week van de maandT.a.v. P. Lagas , Dansschool Brouwers Gast en vermeld hierbij uw naam en cursus en lesdag en abonnement.
 •   Na ondertekening van het aanmeldingsformulier gaan wij de verplichtingen aan zoals omschreven op de prijzen en voorwaarden pagina gesteld op de website en zult u zich per mail dan wel schriftelijk moeten afmelden.Afmelden dient te geschieden met in achtneming van 1 maand opzeg termijn .
 •   De eerste introductie les is een proefles, ,de proefles is gratis bij inschrijving , anders word er € 12,50 ,- gerekend.Ook kunt u gebruik maken van de proeflessen tijdens open huis dagen of workshops.
 •   Restitutie van lesgelden is niet mogelijk en kan daarom derhalve ook niet over gecorrespondeerd worden .
 •   Handtekening van ouder of voogd is verplicht bij minderjarigen of hen die onder toezicht staan , en elkehandtekening maakt betalingsplechtig.
 •   Na aanvang van de cursus / abonnement bent u ongeacht het aantal gevolgde lessen, ons het complete lesgeldverschuldigd van uw betreffende abonnement. Wij zullen er dan ook op toezien dat de betalingen zullen wordenvoldaan.
 •   Abonnementen worden aangegaan met een minimale looptijd van 6 maanden , daarna zijn abonnementenmaandelijks opzegbaar ,m.i.a van de opzegtermijn van 1 maand .
 •   Abonnementen kunnen tussentijds maandelijks worden aangepast naar gelang er andere wensen zijn die beteraansluiten bij uw wensen.

Dansschool Brouwers Gast

De Ram van Hagedoornstraat 9a 4651 EP Steenbergen
Patrick Lagas:0167-857798 / 06-36180981 Website : www.dansschoolbrouwersgast.nl E-mail : info@dansschoolbrouwersgast.nl

Voordelen

 •   Heeft u een les gemist geen probleem haalt u hem gewoon op een andere dag in. (let wel dit dient binnen een blok van 2 aansluitende maanden te gebeuren)
 •   Ben u of gaat u op vakantie geen probleem , dan haalt u de gemiste lessen gewoon in na uw vakantie , zodoende heeft u dus het hele jaar de mogelijkheid om les te volgen. (let wel dit dient binnen een blok van 2 aansluitende maanden te gebeuren)
 •   Mocht u 3 lessen of meer hebben gemist in een les die niet 2x per week word gegeven kunt u een 1 malig een privéles afspreken. (let wel dit dient binnen een blok van 2 aansluitende maanden te gebeuren)
 •   Mocht u langdurig op vakantie gaan is dit uiteraard geen probleem dan dient u zelf uw abonnement m.i.a. van uw opzegtermijn van 1 maand dit schriftelijk , dan wel per mail te melden en uiteraard wanneer u weer terug bent uw zelf ook weer schriftelijk dan wel per mail aan te melden.
 •   Abonnementspauzes kunnen maximaal 2x paar jaar worden gebruikt met een maximum van 3 maanden totaal.
 •   Mocht u onverhoopt langdurig ernstig ziek zijn of acuut gebroken ledematen hebben dan gelden dezelfde regelsals bovenstaand, echter is de opzegtermijn dan niet van toepassing.
 •   Inschrijfgelden zijn dus niet meer van toepassing als u eenmaal lid bent blijft u dus lid , en kunt u snel makkelijk ensimpel uw abonnement aan en uitzetten of aanpassen wanneer u maar wilt m.i.a van 1 maand opzeg termijn.
 •   Regelmatig nieuwe introductie cursussen elke 2 blokmaanden , dus makkelijke doorstroom mogelijkheden.(blokmaanden lopen van Sept/Okt > Nov/Dec > Jan/Feb > etc.)
 •   Dansen is MAATwerk geworden en voor de fanatiekelingen onder ons is er maandelijks een Techniekles ,noemhet een studie groep waarin u net even iets extra’s kunt leren op uw eigen tempo…deze lessen worden 1 keerper maand gegeven op een vaste dag nml de laatste zaterdag van de maand.
 •   Voor een passend abonnement advies neemt u gerust contact met ons op.
 •   De laatste voordelen nog even op een rijtje :-vaker en langer op jaar basis les hebben
  -maandelijkse betalingen en overzichtelijkheid van uw kosten
  -dansen in jouw eigen tempo
  -doorstromen van niveau naar niveau wanneer jij daar aan toe bent
  -geen overbodige inschrijfgelden meer
  -regelmatig kunnen aanpassen van je abonnement in geval van lange vakanties of ziekte e.d. -grote regelmaat en ontwikkeling of diverse vlakken in je eigen dansen
  -elke 2 maanden nieuwe introductie cursussen (dus nieuwe leden )
  -dus grotere en gezelligere groepen
  -persoonlijke aandacht / begeleiding en groei
  -dansen is grotere groepsverbanden
  -intensieve trainingen en sterke ontwikkelingen

Dansschool Brouwers Gast

De Ram van Hagedoornstraat 9a 4651 EP Steenbergen
Patrick Lagas:0167-857798 / 06-36180981 Website : www.dansschoolbrouwersgast.nl E-mail : info@dansschoolbrouwersgast.nl

Overige voorwaarden

 •   De Eigenaar behoudt zich het recht cursussen te wijzigen in samenstelling of tijden mits animo.
 •   De Eigenaar behoudt zich het recht cursussen te cancelen indien er te weinig animo is.
 •   De Cursist behoudt zich het recht om tussentijds van cursusdag/tijd te wisselen in overleg met de eigenaar/leraar
 •   De Cursist behoudt zich het recht om voortijdig de cursus te beëindigen, zonder restitutie van lesgelden
 •   De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijkeomstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, ofmiddels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald.
 •   Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen en binnen de gestelde bloktermijn van 2maanden hun lessen in te halen.
 •   Wanneer u een willekeurig abonnement geniet van de dansschool bent u automatisch lid van de school en genietu van alle voordelen die leden hebben zoals entree op dansavonden en thema feesten. Heeft u geen abonnement dan bent u nog steeds van harte welkom binnen de dansschool alleen kunt u geen gebruik maken van de leden voordelen en betaald u de niet leden entree prijzen op dansavonden en themafeesten.
 •   Wedstrijdtechniek is voor alle wedstrijdparen toegankelijk en social techniek voor alle overige cursisten
 •   Clubles is clubles en privéles is privéles.
 •   Alles wat de website/voorwaarden niet vermeldt of geen uitsluitsel biedt, wordt door de eigenaar bepaald enanders door derden.

Heeft u nog vragen en of opmerkingen of biedt onze voorwaarden geen uitsluitsel mail ons dan via